Runové věštění na celý rok

Nadpis Vám již mnoho napovídá, na otázku vám vyložím runy, které do budoucna popíší detailně, co se svámi bude dále dít.

Cena za věštění na celý rok činí 450,-Kč